Carta de convocatòria del II Congrés

Dos anys després del Congrés d’Unitat Juvenil Comunista els escenaris polítics, socials i econòmics són molt diferents. La crisi econòmica de 2008 va portar una crisi política arran de les polítiques antiobreres i contra les classes populars. Així doncs, s’ha accelerat l’empobriment i la precarització de les condicions de vida de la joventut treballadora i de capes populars. A la vegada, l’accés a l’educació superior s’ha limitat com a conseqüència d’una política d’elitització de la universitat, i la formació professional s’encamina cap a l’entrega total al món empresarial. Així mateix, les retallades en l’educació secundària han empobrit el nivell de formació i han empitjorat les condicions d’estudi de l’estudiantat, així com precaritzat les condicions de treball del professorat.

Tants anys de crisi han portat un cicle de lluites molt dilatat en el temps. Així mateix, ara ens trobem en un retrocés de la mobilització, havent bolcat la major part dels esforços en batalles electorals que han portat, d’altra banda, grans avenços en la presència institucional. Com a joves comunistes ens toca fer un anàlisi curós, és a dir, un anàlisi concret de la realitat concreta de la joventut del nostre país, i de la nostra classe. Ens toca fer, a la vegada, una proposta política per convèncer a milers de joves que cal lluitar per construir una vida digna. Ens toca fer una proposta per construir el socialisme a Catalunya.

És evident que no partim del no-res. Aquests anys intensos, i sobretot els darrers cursos polítics, representen una gran experiència política i militant que cal tenir molt present. I no només aquests darrers anys. Com a comunistes bevem d’una experiència de segles de lluita obrera i popular. Com a comunistes tenim, doncs, el deure de contextualitzar la proposta revolucionària forjada en la Revolució d’Octubre de 1917. El II Congrés ha de ser una gran aportació de la Joventut Comunista de Catalunya per al centenari de la Revolució Russa, pel centenari de la proposta leninista.

El II Congrés, que celebrarem els dies 15 i 16 de juliol de 2017 ha de ser una cita amb el present i el futur, mirant de forma realista el passat per aprendre i bastir un projecte nacional i popular per a la joventut del nostre país. Per fer-ho, elaborarem un manifestprograma on establirem la nostra proposta per als propers anys. En base a aquesta, debatrem les línies d’actuació estratègico-organitzatives. Així doncs, aquest Congrés es planteja de fora cap endins. El II Congrés serà la construcció col·lectiva d’una nova etapa d’articulació política, social i cultural de la joventut treballadora i estudiantil catalana.