Amb la joventut fem Un País En Comú

El 2017 estarà marcat pel procés de constitució de la organització que donarà una coordinació permanent a les forces que han conformat En Comú Podem. Aquest procés, que s’ha iniciat sota el nom d’Un País En Comú, s’ha iniciat amb el debat sobre l’ideari polític de la nova formació. Aquest procés de debat, iniciat amb l’acte del 29 de gener, serà presencial arreu del territori català, i virtual. Per a la Joventut Comunista és una bona oportunitat per posar en l’agenda política els problemes de la joventut treballadora i estudiantil del nostre país. És per això que cridem a la joventut catalana i al moviment juvenil a participar-hi, aportant les seves experiències, les seves propostes i reivindicacions.

La JCC considera que aquest nou espai ha de ser una organització popular, perquè sigui l’instrument d’articulació política de les reivindicacions i les lluites de les classes populars, i les uneixi en un programa construir a partir dels principis de la justícia social, la llibertat, el feminisme, l’antiimperialisme i l’ecologisme. Una organització, a més, nacional, perquè sigui un projecte sobirà i sobiranista, que tingui un projecte nacional per a Catalunya, i que a la vegada tingui una aliança estreta amb els subjectes de canvi a Espanya. I com no podria ser d’una altra manera, ha de ser democràtic, perquè aposti per la democràcia real i participativa per al país, i per a la nova organització que s’acabi creant.

Per tal que aquesta nova formació sigui la força majoritària del nostre país cal que tingui en la seva agenda les principals preocupaciones de les classes populars, i especialment de les generacions més joves. És per això que considerem essencial que la seva proposta política contingui les reivindicacions dels moviments juvenils, i posi sobre la taula propostes per garantir sis drets que considerem fonamentals.

Aquests drets són:

Dret al treball, treball amb drets.

Cal una aposta forta i real de lluita contra l’atur juvenil, que no es quedi en mesures de maquillatge com la Garantia Juvenil. Cal incloure, a més, mesures per acabar amb les formes de precarietat que representen les beques de col·laboració, els contractes de pràctiques, les ETT, les formacions laborals selectives no remunerades, les pràtiques no remunerades als cicles formatius o a la formació ocupacional, tot apostant pel treball ben remunerat i estable, amb una jornada completa de 35h sense retallada salarial, amb un salari mínim de 1.000€ que permeti a la gent treballadora viure amb dignitat.

Dret a l’educació, gratuïta en totes les fases.

Cal una aposta clara per l’educació pública, gratuïta, laica, feminista i en català. El nou subjecte ha d’apostar per democratitzar els centres d’estudi de tots els nivells, donant més poder de decisió a l’estudiantat, així com reconeixent el paper de les associacions estudiantils, tot fomentant la seva activitat. Així mateix, cal apostar per eliminar les revàlides o els exàmens de nivell en l’ensenyament secundari. A la vegada, cal acabar amb la segregació per sexes o condicions socio-econòmiques, i acabar amb la concertada per tenir un sistema únic educatiu totalment públic. Pel que fa a la formació professional i universitària, cal una aposta ferma per la seva gratuïtat, i per eliminar les formes de precarietat que existeixen en aquestes etapes.

Dret a decidir sobre el propi cos.

El nou espai s’ha de definir com a feminista, i ho ha d’expressar en els seus documents, en la seva pràctica política externa i interna. Així doncs, ha d’apostar per revertir les polítiques que aprofundeixen en el repartiment patriarcal del treball reproductiu, i en la feminització de la precarietat i la pobresa. A la vegada, ha d’incidir en el dret a decidir sobre el propi cos, tant pel que fa al dret a l’avortament, com per acabar amb les formes d’explotació sexual com la prostitució, o les noves formes de mercantilització del cos com és el lloguer de ventres. Així mateix, és necessari que es faci incidència en les noves formes de violència masclista que tenen a veure amb les noves realitats que viu la gent jove. El nou espai ha d’apostar per a que hi hagi professionals en aquesta matèria en els centres educatius, i arreu del territori, així com enfortir els espais dedicats a atendre les violències masclistes i LGTBIfòbiques en aquests espais.

Dret a la mobilitat.

El preu del transport ara mateix és força elevant, i excessiu com més lluny de la capital t’has de moure. A més, no existeixen xarxes de rodalies fora de la província de Barcelona, pel que la mobilitat a gran part del territori català és costós i de mala qualitat. És per això que cal apostar, a més d’una major inversió en infraestructures i equipaments, per una T-Jove en el que estiguin integrats tot tipus de transport, que duri fins els 30 anys, i que representi un descompte del 50% de la tarifa general. Així mateix, és necessària una revisió de les zones tarifàries de rodalies.

Dret a l’habitatge.

És imprescindible el compromís amb la lluita contra l’especulació immobiliària, així com frenar la bombolla dels preus dels llogues. Així mateix, la joventut necessita ajudes per emancipar-se, optant per lloguers de qualitat que ens permeti realitzar-nos i trobar el nostre espai, posant en lloguer els pisos buits de grans propietaris com la banca. D’altra banda, s’ha d’apostar per fer de Catalunya una terra lliure de desnonaments, i en la que estiguin assegurats els subministraments bàsics.

Dret a l’oci i la cultura.

En l’actualitat la gent jove viu en entorns en els que només l’oci consumista representa una oferta generalitzada. Altres formes d’oci o d’accés a la cultura representen expressions minoritàries, sobretot centralitzades en la capital del país. Tot i que hi ha manifestacions de cultura popular arreu del territori, existeix certa desconnexió amb la gent jove, que té les seves pròpies expressions. Per això és necessària una aposta per dotar a la gent jove d’espais i equipaments per a que puguin realitzar de forma autònoma els seus projectes culturals (música, esports, jocs de rol, etc.) i d’organització juvenil (casals, assemblees, plataformes, etc.).