Defensem el model d’immersió lingüística com a eix vertebrador d’una societat catalana democràtica i inclusiva

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) acaba de sentenciar que un dels pilars de la convivència a Catalunya d’ençà de la recuperació de la democràcia, el sistema d’immersió lingüística present a les escoles, ja no és vàlid segons els seus principis judicials. Ho ha fet en un gest de clara asincronia amb la realitat: amb l’aprovació de la nova llei educativa, la LOMLOE, que garanteix la immersió lingüística, aquesta resolució quedarà en paper mullat. Tot i això, cal denunciar l’enèsim intent per part del sistema judicial del Regne d’Espanya de dinamitar la convivència a Catalunya, tot instrumentalitzant el sistema educatiu mitjançant l’interès partidista de qui viu, políticament, de trencar ponts bastits des del sacrifici i l’esforç de generacions passades i presents.

Aquesta resolució, publicada avui pel TSJC, es dona en resposta a un recurs imposat per l’Advocacia de l’Estat el 2015, sota el govern del Partit Popular, i obliga a impartir un 25% de les classes en llengua castellana a Catalunya, de manera efectiva i immediata. Aquesta decisió, si bé quedarà superada per la nova llei educativa, posa pressió sobre el que ha estat un model d’èxit educatiu i social, la immersió lingüística catalana iniciada a principis de la dècada dels vuitanta del segle passat. L’escola ara com ara no necessita més pressió, ja en té prou amb donar una resposta, amb pocs recursos, a una de les pitjors crisis socials que hem viscut com a societat, la de la pandèmia provocada per la covid-19.

El model d’immersió lingüística català és un model d’èxit contrastat, reconegut per instàncies internacionals i palpable en el dia a dia de la societat catalana. Aquest model garanteix la cohesió social i anul·la la segregació per raó de llengua, promovent que, en acabar l’escolaritat obligatòria, les persones escolaritzades parlin, llegeixin i escriguin en català, castellà i altres llengües en molts casos, així com es relacionin mitjançant aquestes llengües de manera normalitzada. El model d’immersió lingüística català és una plataforma de justícia social que permet a tothom a accedir, en condicions d’igualtat, al món social i laboral.

En aquest sentit, Comunistes de Catalunya i la Joventut Comunista de Catalunya volem expressar amb rotunditat i convicció que:

  • No permetrem que la política educativa catalana sigui segrestada per un poder judicial que participa activament de la campanya de desprestigi de la convivència a Catalunya, per un TSJC que fa política a través de les seves resolucions judicials obeint les directrius d’alguns partits polítics que viuen de la confrontació. Farem fora les mans dels jutges imparcials i partidistes del Regne d’Espanya de la política educativa del poble català.
  • Denunciem amb energia la instrumentalització política per la via judicial del nostre sistema educatiu públic. Aquesta instrumentalització no és més que un intent d’enderrocar els pilars de la societat catalana per recollir-ne les restes en forma de rèdit electoral. Prou instrumentalitzar la política educativa!
  • Aquesta ofensiva judicial contra el model de convivència a Catalunya s’emmarca en una ofensiva més extensa contra les sobiranies dels diferents pobles del Regne d’Espanya. En aquest sentit, considerem que és urgent, necessari i inajornable que totes les forces peninsulars sobiranistes s’aglutinin en un bloc social i polític en defensa de l’exercici de la sobirania dels diferents pobles ibèrics, començant per la defensa de l’educació pública inclusiva i democràtica fins a l’enderrocament del règim borbònic espanyol i l’obertura d’un procés constituent sobre la base de relacions fraternals d’amistat, de cooperació i de solidaritat. 

Joventut Comunista de Catalunya

Comunistes de Catalunya

.