Els moviments socials universitaris fem una crida en favor de la democràcia i les llibertats civils

 

Consells d’estudiants, sindicats i joventuts criden a una aturada general indefinida de totes les universitat catalanes, i a una mobilització històrica

 

Barcelona, 21 de setembre de 2017 

 

Degut a les actuacions desmesurades de la Guardia Civil, amb escorcolls al marge de la llei, detencions d’alts càrrecs i particulars, fem costat al Govern de Catalunya i a la voluntat del seu poble. Considerem que en aquests moments cal estar al costat del dret a decidir, la llibertat d’expressió i la democràcia. El que avui ha succeït vulnera principis fonamentals de la democràcia, basats en la separació de poders, les llibertats civils i la sobirania popular. Creiem fermament que el respecte a la democràcia passa pel respecte als drets de cadascun dels ciutadans de Catalunya.

 
La universitat pública s’ha de reafirmar com a generadora de coneixement, de pensament crític i de propostes des d’àmbits d’actuació polítics, culturals, econòmics i socials; defensora dels valors de la llibertat d’expressió, diversitat i respecte als drets humans. Les universitats catalanes no podem romandre al marge del debat social i política. Per aquesta raó, els Consells d’Estudiants de les Universitats Catalanes i la resta de sotasignants proposem:

 

 

  • Pactar una aturada general indefinida i unitària de totes les universitats catalanes, on s’hi impliqui tota la comunitat universitària, contribuint a generar una mobilització social històrica.
  • Instar al Govern d’Espanya a que abandoni immediatament les actituds repressives, pròpies d’una altra època.
  • Reivindicar la celebració d’un referèndum com a única via possible per a l’enteniment, la cohesió social i la cultura de la pau.
  • Garantir que totes les actuacions que es duguin a terme siguin sempre pacífiques i cíviques.

 

S’adhereixen:

Consell de l’Estudiantat de les Universitats Catalanes

Consell de l’Alumnat de la UB

Consell de l’Estudiantat de la UAB

Consell de l’Estudiantat de la UPF

Consell de l’Estudiantat de la UPC

Consell de l’Estudiantat de la UdG

Consell de l’Estudiantat de la UdL

Consell de l’Estudiantat de la URV

Consell Nacional de la Joventut de Catalunya

Associació d’Estudiants Progressistes

Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans

Federació Nacional d’Estudiants de Catalunya

Associació de Joves Estudiants de Catalunya

Universitats per la República

Arran

Joventut Comunista de Catalunya

Joventuts d’Esquerra Republicana de Catalunya

Joventut Nacionalista de Catalunya