La Joventut Comunista de Catalunya celebra la IV Conferència Nacional

El proper cap de setmana, el dissabte 10 de juliol, la Joventut Comunista de Catalunya celebrem la nostra IV Conferència Nacional. 

Un any després de la celebració del nostre IV Congrés, la Conferència s’ha dissenyat com un espai de participació en el bell mig del cicle congressual, amb l’objectiu d’enfortir l’organització després d’un curs marcat per la distància social, el treball als fronts i la telematicitat. 

De la mateixa manera que ja vam fer a la segona part del nostre III Congrés, l’enfortiment de la capacitat organitzativa la durem a terme a través del treball sobre les Línies Estratègic-Organitzatives, les quals marcaran els projectes sobre què treballarem durant el curs 2021-2022. Així, el protagonisme no recaurà en la discussió política d’un Manifest-Programa, característic del debat dels congressos, sinó que recaurà en una discussió organitzativa, per tal d’aprofundir en la forma en la qual volem, materialment, complir els punts plantejats al Manifest-Programa del III Congrés. Recordem que les Conferències Nacionals són un espai de debat i decisió entre Congressos en el qual es tracten debats de temàtiques concretes rellevants per l’organització. 

La jornada comptarà amb dues dinàmiques, per tal de repassar l’activitat del curs 2020-2021 i aprofundir en el coneixement de les tasques plantejades pel curs 2021-2022, així com amb una cloenda que comptarà amb la presència d’organitzacions, entitats i Consells amb els quals treballem braç a braç, entrega de carnets a la militància més recent i les intervencions d’Arnau Piqué, Secretari d’Internacional de Comunistes de Catalunya, i Ismael Benito, Secretari General de la JCC. 

Per acabar, el cap de setmana serà completat amb una nova edició de l’Escola de Quadres, en la qual persones amb responsabilitats internes, projecció externa o pas imminent al Partit compartiran una jornada formativa dividida en tres parts: una formació sobre medi ambient, amb Mercedes Vidal; una sobre qüestió nacional i marxisme, amb Joan Tafalla; i uns tallers de debat.

.