La JCC realitzarà la seva III Conferència Nacional el 27 d’octubreDOCUMENTS DE LA III CONFERÈNCIA NACIONAL

 

IIICN_JCC_Docs  Reglament  IIICN_JCC_Ponencia Ponència   IIICN_JCC_Candidatura Candidatura a la direcció

 IIICN_JCC_infografia1

IIICN_JCC_infografia2


CARTA DE CONVOCATÒRIA  DE LA III CONFERÈNCIA NACIONAL PER AL 27 D’OCTUBRE DE 2018

 

Després de quatres anys de vida de la renovada Joventut Comunista de Catalunya, han estat molts els debats, les experiències i les lluites. Tal com vam plantejar en el II Congrés, calia aprendre dels errors del passat i treballar els relleus generacionals que es van donant, per la pròpia naturalesa d’una organització juvenil, de forma gradual i mitjançant un treball constant de formació i promoció de quadres. A la vegada, en el mateix Congrés vam posar sobre la taula la necessitat de perfilar de forma més concreta les línies estratègiques i organitzatives, amb l’objectiu de tenir una Joventut Comunista bolcada en les lluites de la joventut.

És per això, que en la reunió del Comitè Central del 17 de febrer de 2018 es va acordar celebrar a la tardor del mateix any la III Conferència nacional, amb aquest doble objectiu: perfilar de la forma més concreta l’acció externa i les millores que necessita la nostra organització per créixer, i realitzar un pas més en el relleu generacional en la direcció nacional. Així doncs, durant aquests mesos s’ha treballat en dos sentits. Primer, en el debat de la militància en base a un document 0 que plantejava una sèrie de preguntes, per tal de poder fer una diagnosi d’un ventall de temàtiques imprescindibles, per poder elaborar una proposta que es perfilés amb el màxim de concreció possible. Segon, amb un treball constant de formació que va començar amb l’edició del Quadern de la Joventut Comunista, les formacions inicials als col·lectius i l’Escola de Tardor Lina Òdena, que ha continuat amb la primera edició de l’Escola de Quadres, que s’ha realitzat entre el 28 d’abril i l’1 de juliol, amb un total de 6 sessions, i que ha culminat amb els Campaments d’Estiu.

L’inici del curs 2018-2019 representa la darrera fase d’aquest procés de debat i de maduració d’una nova promoció de quadres que compartirà direcció amb quadres amb una experiència d’anys, als quals els queden encara anys de militància juvenil. La III Conferència Nacional, que es celebrarà el dissabte 27 d’octubre, al Casal de l’Alba (Barcelona), serà un pas més i decisiu per a la maduresa i la consolidació de la Joventut Comunista de Catalunya, i la seva projecció com a organització per vertebrar les lluites de la joventut i dotar-les d’una orientació política i ideològica revolucionària.

 

Barcelona,
22 de setembre de 2018.

Comitè Central
Joventut Comunista
de Catalunya