Revoluciona’t, el concurs de bandes de la Joventut Comunista de Catalunya – 2ª edició

El Concurs de bandes Revoluciona’t és un projecte de la Joventut Comunista de Catalunya, a continuació s’exposen les bases que totes les participants han d’estar disposades a complir:

1- Definició

El concurs de bandes Revoluciona’t té com a objectiu la promoció de la música i creativitat de la joventut catalana, alhora que es busca la interrelació amb una cultura política participativa i un oci alternatiu que situï la cultura com a bé social del poble en contraposició a la visió de la cultura com a bé econòmic a favor del teixit empresarial.

El concurs tindrà lloc en format digital en el compte d’Instagram de la JCC, entre el 22 de novembre i el 13 de desembre. 

1.1- Format concurs

Les persones participants han d’elaborar una melodia/cançó amb una durada de 30 segons a 1 minut on s’inclogui la paraula Revoluciona’t, que hauran de publicar com a publicació al feed del seu compte d’Instagram etiquetant el compte de la JCC (@joventutcomunistacat) i enviant un missatge directe (DM) confirmant la seva participació, les votacions es faran mitjançant una enquesta al canal de Telegram. 

1.2- Participació

Les condicions de participació són:

 • 30 segons a 1 minut de cançó de qualsevol estil i gènere musical.
 • incloure la paraula Revoluciona’t.
 • publicar el vídeo al feed de la participant.
 • etiquetar a @joventutcomunistacat en la publicació de la cançó.
 • el compte de la participant ha de ser públic.
 • el vídeo ha de ser gravat en format horitzontal.
 • confirmació de la participació enviant un DM a @joventutcomunistacat i enviant el vídeo i les dades de la persona/es concursant/s per mail a jcc@jcc.cat.
 • cessió dels drets d’imatge i difusió de la cançó creada pel concurs.
 • tenir entre 14 i 30 anys (nascudes entre 2006 i 1990). Si s’és menor de 18, s’haurà d’aportar una autorització paterna/materna o del/la tutor/a legal, que es posarà en disposició en cas de ser necessària.
 • les participants podran prendre part del concurs tant a títol individual (solistes) com a títol col·lectiu (grups/bandes).
 • complir amb els terminis marcats.
 • quedarà exclosa la participació d’aquelles que interpretin lletres masclistes, LGTB-fòbiques o racistes.
 • per a poder optar al premi és necessari complir amb tots els requisits i l’establert a les bases.
 • la composició ha de ser en català.

1.3- Funcionament

1.3.1- Període publicació

El període de publicació de les cançons s’iniciarà el 22 de novembre a les 00:00 i acabarà el divendres 11 de desembre a les 23:59.

1.3.2- Votació

Les votacions s’iniciaran dissabte 12 a les 20:00 i finalitzaran a les 20:00 del diumenge 13 de desembre, mitjançant:

1.3.3- Resultat concurs

S’anunciarà el guanyador/a a les 21:00 pel compte d’Instagram de la JCC.

La JCC es posarà en contacte amb el guanyador per la via que escaigui

1.4- Premi

El grup/solista que obtingui més vots serà el guanyador del concurs. El premi consistirà en l’elecció d’una de les dues opcions valorades entre 200 € i 300 €:

 1. Gravació d’un videoclip d’una cançó (attrezzo i edició inclòs; 1 hora a plató; 1 hora a exteriors). Implica tenir una cançó prèviament gravada.
 2. Gravació d’una cançó en estudi (gravació, mescla, masterització).

2- Comportaments

Com a espai comunista i amb coherència amb el nostre protocol antiagressions (que podeu consultar aquí), quedaran exclosos grups que interpretin lletres masclistes o LGTB-fòbiques o que portin a terme aquestes actituds en el concurs.

3- Altres disposicions

Les bases del concurs podran ser modificades per l’organització si escau, notificant als participants d’aquest.

.