El Comitè Executiu de la Joventut Comunista de Catalunya valora molt positivament el III Congrés de la JCC

Valora positivament el procés i el resultat del seu III Congrés, i agraeix, malgrat els temps difícils que vivim, la implicació tant de la militància com, especialment, de la delegació internacional i de la resta d’entitats convidades.

La pandèmia de la COVID-19 ha suposat un repte a escala global que ha afectat a tots els àmbits de la nostra vida, i l’àmbit de la militància no n’ha quedat exempt. Quan el dia 15 de març es va decretar l’Estat d’Alarma, i la incertesa va prendre les regnes de la nostra vida, a la Joventut Comunista de Catalunya vam prendre una decisió que ara, 4 mesos després, creiem que no podia ser millor: celebrar el nostre III Congrés malgrat aquests temps marcats pel coronavirus. 

Si avui podem parlar d’un procés congressual exitós, que ja de per si exigeix responsabilitat i compromís, el Comitè Executiu té clar que és gràcies, especialment, a la implicació de la militància, que no s’ha deixat endur per la incertesa: davant el pessimisme de la raó estava l’optimisme de la voluntat, i no podem deixar d’agrair com, col·lectivament, vam aconseguir que la maquinària no s’aturés. Així mateix, part indispensable d’aquest èxit ha estat la presència d’una delegació internacional, formada per la Juventude Comunista Portuguesa (JCP), la Unión de Juventudes Comunistas de España (UJCE) i el President de la Federació Mundial de la Joventut Democràtica (FMJD), a qui agraïm l’esforç del desplaçament i de la participació en les dues jornades. 

El debat del III Congrés es va fer sobre la base del Manifest-Programa, un document polític redactat per la ponència i format per 10 blocs temàtics dels quals es presentava una anàlisi i unes propostes, arribant a superar un centenar d’elles. El nombre de propostes no és anecdòtic: es tractava d’aportar una anàlisi profunda, general i sectorialitzada, que filés prim, sense quedar-se en la retòrica. Així, a través de la discussió als col·lectius de base en diverses trobades obligadament telemàtiques, es van presentar més de 300 esmenes, la gran majoria d’elles aprovades, que van deixar pas a un procés de síntesi d’idees durant la jornada congressual. 

Més enllà d’aquesta jornada més ‘convencional’, a la JCC hem apostat, en el darrers anys, per l’elaboració d’un segon document que permet més dinamisme i, a la vegada, més concreció: les Línies Estratègico-Organitzatives no només permeten desenvolupar el programa d’actuació en el terreny de la concreció, sinó que permeten fer una calendarització d’aquestes tasques a realitzar i, a la vegada, establir una sèrie d’indicadors per fer possible el seu seguiment i avaluació.  

Valorem molt positivament la qualitat de les aportacions i la capacitat per dotar de proposta programàtica l’acció de la JCC en matèries diverses com la solidificació de la postura sobre una República Catalana lliurement confederada amb la resta de pobles de l’Estat espanyol; la crítica constructiva al nostre front del moviment obrer, Comissions Obreres, relativa al seu envelliment, a través de l’aportació de propostes per estimular la participació juvenil; la creació d’una Àrea LGTB per tal d’organitzar amb molta més profunditat la lluita pels drets del col.lectiu LGTB; i l’anunci d’una Conferència Nacional sobre el Medi Ambient que tindrà per objectiu obrir pas a la creació de l’Àrea de Medi Ambient i, així, contribuir a canviar el sistema i no el planeta. En el plànol organitzatiu, destaquen línies de creació de les estructures intermèdies, com és el cas del Comité de Barcelona o el Comité de la UAB, que busquen potenciar i consolidar el desplegament territorial de la Joventut Comunista. 

El III Congrés de la JCC va finalitzar amb la tradicional cloenda, un moment molt esperat perquè, després d’uns mesos de distanciament obligat, ens va permetre el retrobament amb pràcticament totes les entitats convidades, a qui agraïm el gest de compartir el moment i unes paraules amb nosaltres. 

Volem agrair a la Juventude Comunista Portuguesa les seves paraules sobre la situació portuguesa en la crisi de la pandèmia i el paper clau del PCP en el marc de resposta popular davant la gestió de la crisi; a la Unión de Juventudes Comunistas de España, les seves paraules i el seu suport a l’autodeterminació de Catalunya; a la Federación Mundial de la Juventud Democràtica les seves paraules sobre la solidaritat internacional, perquè la lluita antiimperialista de tots els pobles és la nostra.

Com no podria ser d’un altra forma, agrair a Jovent Republicà, la Forja i la Joventut Socialista Unificada de Catalunya les seves paraules i, especialment, el desig de trobar-nos a la lluita diària, als fronts, més enllà de l’activitat institucional i els períodes electorals; a l’AEP, Acció Jove i Sinver les seves intervencions, tot recordant-los que la JCC és casa seva i que ens posem a plena disposició per tal d’aportar ajuda material, idees i quadres.

I per últim, però no menys important, agrair tant al Consell Nacional de la Joventut de Catalunya com al Consell de la Joventut de Barcelona que acceptessin la nostra invitació per donar-se a conèixer entre la nostra militància més nova, per nosaltres són referents de l’associacionisme juvenil organitzat barceloní i català, i volem que en participin més.

Visca la Joventut Comunista!

Visca Catalunya Comunista! 

26 de juliol de 2020